PM-pilkki joukkueet

Suunnitelkaa joukkueet PM-pilkkiin valmiiksi ja ilmoittakaa Timolle.