Pilkkiminen Kyrkkärillä

Välttäkää pilkkimistä Kyrkösjärvelle auratulla moottoripyörille tarkoitetulla radalla. Radalla tullaan pitämään SM-kisat, joten pikkireikien tekeminen rataan ei ole sallittua/suositeltavaa.